ཁྱེད་ཀྱི་མིག་སྔའི་སྡོད་གནས། 您当前的位置:ཤོག་ངོས་དང་པོ། 首页 > ཉི་འོད་སྲིད་དོན། 阳光政务 > ཡིག་ཆ་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱེད་པ། 办件公示 >ཡོངས་བསྒྲགས་སུ་འདྲི་རྩད་བྱེད་པ། 公示查询

办件列表

审批单位 申请人/申请单位 事项名称 申请时间 办理状态 操作
区市场监督管理局 高* 企业设立、变更、注销登记 2016-05-05 已办结 查看
区市场监督管理局 尕*巴 企业设立、变更、注销登记 2016-05-05 已办结 查看
区市场监督管理局 余*丽 企业设立、变更、注销登记 2016-05-05 已办结 查看
区市场监督管理局 旦*旦 企业设立、变更、注销登记 2016-05-05 已办结 查看
区市场监督管理局 旦*旦 企业设立、变更、注销登记 2016-05-05 已办结 查看
区市场监督管理局 邓* 企业设立、变更、注销登记 2016-05-05 已办结 查看
区市场监督管理局 徐*浩 企业设立、变更、注销登记 2016-05-05 已办结 查看
区市场监督管理局 徐*浩 企业设立、变更、注销登记 2016-05-05 已办结 查看
区市场监督管理局 毛** 企业设立、变更、注销登记 2016-05-05 已办结 查看
区市场监督管理局 吴*琴 企业设立、变更、注销登记 2016-05-05 已办结 查看